Technology
联系我们

电话:0431—82044610

传真:043182044610

邮箱:ytkj@dskyinc.com

地址:

吉林长春宽城盛北大街3333号

北湖科技园C1栋701室

首页 > 产品与技术 > 产品与技术
小型红外相机

  

技术特点     

Ø系统集成度高                                       
Ø完全无热设计                              
Ø红外成像                                  
Ø高速成像  
Ø数字输出